با سلام

یک جمله ی زیبا از خلیل جبران:

 هنر زمانی آغاز شد که انسان خورشید را با سرود حق شناسی سرود