همینجوری

 

آخ که دلم لک زده برای هوای تازه

هوایی که بشه توش نفس کشید بدون دغدغه ی ذهنی بدون مشکلات

یه هوای پاک و تمیز...